Knihovna

Knihovna obsahuje různé materiály, články a kontrolní seznamy, které se k tématu odborného vzdělávání pracovníků vážou. Knihovna je rozdělena na dvě části. Část „Materiály a články“ nabízí různé podklady o odborném vzdělávání, materiály o zjišťování vzdělávacích potřeb a glosář. Část „Kontrolní seznamy a dotazníky“ obsahuje různé zdroje a kontrolní seznamy, které pomohou uživateli při posuzování vzdělávacích potřeb.


Materiály a články
Vytvoření a další rozvoj pracovních podmínek podporujících učení
Jak plnit cíle rozvoje kompetencí
Vzdělávací potřeby
Základní aspekty posuzování nároků
Pracovní fáze určování potřeb dalšího vzdělávání
Provádění zjednodušené analýzy pracoviště
Postupový graf vytváření a provádění strategie rozvoje pracovníků
Vymezení potřeb dalšího vzdělávání při řízené skupinové debatě
Vymezení potřeb dalšího vzdělávání při individuálních pohovorech
Analýza vzdělávacích potřeb při řízených skupinových debatách a individuálních pohovorech
Pracovní podmínky podporující učení
Požadavky nových koncepcí učení – prostor pro získávání zkušeností
Samostatné vzdělávání zaměstnanců
Vymezení potřeb dalšího vzdělávání podle podnikové strategie
Rozvoj strategie a personální plánování
Kompetence
Hodnoticí pohovor
Průzkum zaměstnanců
Nástroj „profil zaměstnanců"
Průzkum o vzdělávání a rozvoji pracovníků
Glosář


Kontrolní seznamy a dotazníky
Kontrolní seznam: Analýza pracoviště – vzdělávací potřeby
Kontrolní seznam: Analýza práce
Kontrolní seznam: Porovnání a závěry
Kontrolní seznam: Stručná charakteristika podniku
Kontrolní seznam: Podniková strategie
Dotazník o osobnostních kompetencích
Dotazník o sociálně-komunikačních kompetencích
Dotazník o činnostních a akčních kompetencích
Dotazník o odborně-metodických kompetencích
Formulář potřeb pro hodnoticí pohovor
Formulář potřeb pro hodnoticí pohovor