Příklady dobré praxe

Tato část obsahuje příklady dobré praxe ukazující výhody nástroje, podporu, kterou poskytuje a nové poznatky a přínosy z jeho využívání.