Příručka „Profesionální využívání nástroje TrainSME“

Příručka „Profesionální využití nástroje TrainSME“ provádí podrobněji uživatele nástrojem pro vytváření profilu organizace a rovněž upozorňuje na různé články, kontrolní seznamy a dotazníky teoretického rámce.

Příručku pro profesionály by měli využívat manažeři, kteří mají dostatečnou praxi v personalistice a rozvoji znalostí a dovedností, školitelé, vzdělávací instituce a všichni, kdo pracují v oblasti odborného vzdělávání a pro něž rozvoj schopností a dovedností není zcela novou oblastí činnosti.

Nástroj pro vytváření profilu organizace


Záměrem dotazníku o vytváření profilu organizace je celkový pohled na stav odborného vzdělávání pracovníků v podniku. Otázky se týkají těchto čtyř témat:
 1. podniková strategie a vzdělávání pracovníků (strategie zaměřená na vzdělávání a rozvoj kompetencí);
 2. vzdělávání a systém pobídek (pobídky pro zlepšování pracovního výkonu a dovedností);
 3. učení a pracoviště (činnosti podporující učení na pracovišti); a
 4. postupy spolupráce / informační postupy a kompetence (spolupráce a tok informací v organizaci).
Záměrem tohoto nástroje je položit určité otázky a podpořit u vedoucích i řadových pracovníků kritické myšlení týkající se poskytování pobídek a podnětů k odbornému vzdělávání při práci. Nástroj pro vytváření profilu organizace obsahuje část výkladovou, část s doporučeními a také podklady a doplňkové informace o odborné literatuře pro další studium.

Postup

1. Vyplňování dotazníku
Většina otázek v tomto dotazníku se zajímá o váš osobní názor. Neexistují tedy žádné „správné“ a „špatné“ odpovědi. Je důležité odpovídat otevřeně a upřímně. Otázky jsou formulovány tak, aby je bylo možné zodpovědět jednoduchým zaškrtnutím. U každé otázky však zaškrtněte pouze jednu odpověď! Každou otázku si pečlivě přečtěte, ale odpověď zvolte bez velkého uvažování. První volba bývá obvykle správná.
U každé otázky se musíte rozhodnout mezi pěti stupni odpovědi od „naprosto souhlasím“ (světle šedá) až po „naprosto nesouhlasím" (tmavě šedá).


Pokud je to možné, odpovězte na všechny otázky, ledaže byste na některou neměli vůbec žádný názor.
Vyplnění dotazníku trvá asi 20 minut.

Po vyplnění dotazníků můžete:
+ uložit své odpovědi jako samostatný soubor (k využití pro další účely);

+ přejít na stránku s vyhodnocením a výsledky.

2. Jak zjistit výsledky
Po vyplnění dotazníku budete nasměrováni do části s výsledky. Jejich grafické vysvětlení vám pomůže výstupy lépe pochopit.

Chcete-li se dostat na stránku s grafickým znázorněním odpovědí na otázky, klikněte na okénko „Pro další podrobnosti klikněte zde“ (na pravé straně stránky s výsledky).

3. Doporučení
Dalším krokem může být získávání podrobnějších informací a doporučení týkajících se otázek nebo jejich skupin, u nichž systém odhalil potenciál pro další zlepšování (opatření dalšího vzdělávání a zlepšení rozvoje organizace i pracovníků).
Odkaz na „Další doporučení“ vás nasměruje na další podklady a doplňkové informace o odborné literatuře pro další studium.

4. Další kroky
Funkce Tisk na stránce s výsledky umožní vaše výsledky vytisknout.
Pokud chcete situaci v podniku týkající se vzdělávání zlepšit, můžete také konzultovat nějakou vzdělávací instituci, která by poté navrhla či připravila příslušné školení či jiné opatření. Výsledky hodnocení mohou být též východiskem vašeho pohovoru se školitelem nebo vzdělávací organizací.

Teoretický rámec


Tato část obsahuje převážně články a kontrolní seznamy o rozvoji dovedností obecně a o posuzování vzdělávacích potřeb. Dělí se do čtyř kapitol:
 1. Proč je další vzdělávání nezbytné
  Tato kapitola zahrnuje některé základní materiály o zjišťování vzdělávacích potřeb a pokyny o tom, jak tyto potřeby odpovídajícím způsobem uspokojovat.
 2. Odborné vzdělávání
  Tato část obsahuje různé dokumenty (nástroje a podklady) o odborném vzdělávání. Uživatel se zde dozví o různých metodách samostudia a sebevzdělávání, které mohou zaměstnanci uplatňovat, získá přehled o pracovních podmínkách podporujících učení a může se poučit o metodách, které k analýze vzdělávacích potřeb podniku přispívají.
 3. Firemní strategie
  Tato část nabízí články o určování potřeb dalšího vzdělávání (vycházející z firemní strategie) doplněné souborem kontrolních seznamů se základními otázkami o rozvoji strategie spojených s personálním plánováním.
 4. Hodnocení dovedností jednotlivých pracovníků
  Tato část popisuje různé nástroje a obsahuje kontrolní seznamy, které lze použít pro hodnocení dovedností jednotlivých pracovníků.