Materiály o odborném vzdělávání

Tato část obsahuje dokumenty (nástroje a podklady) o odborném vzdělávání. Uživatel se zde může dovědět o různých metodách samostatného vzdělávání zaměstnanců. Tento nástroj nabízí tři možnosti, jak zaměstnance malého podniku interně vzdělávat s poměrně nízkou zátěží na personál a náklady (pracovní pokyny, kroužky kvality a koučování.) Pro uplatňování a používání těchto forem organizace či postupů u interního vzdělávání zaměstnanců nepotřebuje podnik žádné zvláštní vzdělávací dovednosti a zároveň tyto formy slouží ke zvyšování povědomí o potřebách vzdělávacích kompetencí v zájmu podniku a vedení.

Další nástroj nabízí přehled o pracovních podmínkách podporujících učení. Termín „práce / pracovní modely / pracovní podmínky podporující učení“ vyjadřuje podmínky a možnosti učení v pracovním procesu. Učení je upevňováno používáním nových znalostí osvojených při práci. Případné chyby mohou sloužit jako zpětná vazba, dokáže-li se z nich pracovník poučit.

Kvůli strukturálním změnám jsou malé podniky pod velkým tlakem, aby se změnily také. Tyto změny a z nich plynoucí vyšší obtížnost praktických úkolů kladou na učební a inovační potenciál řadových i výkonných pracovníků velkou zátěž (= požadavky nových koncepcí učení). Pracovníci musejí být otevření vůči novým myšlenkám, pružní a ochotní učit se, jak se vyrovnávat s neustálými, celoživotními a mnohotvárnými procesy změny a s pracovní náplní nových situací, aby se zajistil rozvoj kompetencí jednotlivců a úspěšnost celého podniku.
Podniky zůstanou dlouhodobě konkurenceschopné pouze tehdy, podaří-li se jim vypěstovat na úrovni jednotlivců i organizace schopnost učit se, a tak soustavně rozvíjet nové myšlenky a přetvářet je do inovativních výrobků a služeb.

Další nástroj představuje metody, kterými lze vymezit vzdělávací potřeby zaměstnaneckých skupin nebo jednotlivých zaměstnanců. Vzdělávání se zaměřuje na zvládání praktických úkolů a neočekávaných problémů ve výrobních postupech a při změnách v profesních nárocích. Pro zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání a zároveň k zajištění toho, že vzdělávání splní požadavky na něj kladené, počítají při analýze potřeb níže uvedené metody s účastí přímého dohlížitele i dotčeného zaměstnance.

Zde naleznete postupový graf vytváření a provádění strategie rozvoje pracovníků. Rozvoj kompetencí zaměstnanců se týká rozvoje pracovníků za účelem dosažení podnikatelských záměrů optimálním využíváním lidských zdrojů. Rozvoj pracovníků je stále více vnímán jako rozhodující strategický faktor úspěchu pro konkurenceschopnost podniku. Musí zajišťovat trvalou rovnováhu mezi cíli podniku, cíli pracovníků a podnikovým vzděláváním. Také se zabývá tím, jakými všemi způsoby může vzdělávání pracovníků probíhat.