Samostatné vzdělávání zaměstnanců

Za skutečné obeznámení zaměstnance s pracovištěm a jeho zaškolení na pracovišti bývá odpovědný samotný podnik. K efektivní organizaci tohoto úkolu potřebuje instruktor nejen odborné znalosti, ale také metodické a sociální dovednosti. V malých podnicích není většinou možné ani nutné, aby zaškolení na pracovišti vedli vyškolení a kvalifikovaní instruktoři. Nejdůležitější předpoklad k tomu, aby mohli kolegy seznámit s náplní práce v provozu, splňují zaměstnanci podniku s odbornou praxí: dobře znají všechny provozní podmínky a situace. Existuje řada vyzkoušených postupů a metod, jak efektivně uchystat zácvik pro konkrétní úkol, jak zaměstnance přesvědčit, aby se zapojil do provozních kroužků kvality nebo jak připravit a provádět jeho koučování. V tomto úkolu pomohou vedoucím a pracovníkům odpovědným za podnikové vzdělávání pracovníků níže uvedené kapitoly. Nabízejí tři možnosti vzdělávání zaměstnanců v rámci podniku:
  1. pracovní pokyny;
  2. kroužky kvality;
  3. koučování.

Pro metodické provádění těchto vybraných možností v podniku je třeba vzít v úvahu dva základní aspekty:
  • vzdělávání by se mělo bezprostředně vztahovat k provozní praxi na skutečném pracovišti a zaměřovat se na praktické úkoly;
  • účastníci jsou dospělí lidé, obecně jsou k práci pozitivně motivováni, mají dlouhou odbornou praxi a schopnost individuálního učení podle vlastního tempa (bez ohledu na rozdílné úrovně).