Vytváření profilu organizace

Účelem tohoto nástroje je rychlé posouzení obecné situace odborného vzdělávání v podniku. Informace se budou zjišťovat dotazníkem s otázkami týkajícími se čtyř témat. Jeho vyplnění trvá asi 20 minut. Interaktivní dotazník pro diagnostikování a optimalizaci operačního rozvoje kompetencí obsahuje část výkladovou, část s doporučeními a také podklady a doplňkové informace o odborné literatuře pro další studium.