Úvod / Vytváření profilu organizace

Záměrem dotazníku o vytváření profilu organizace je celkový pohled na stav odborného vzdělávání pracovníků v podniku. Interaktivní dotazník pro diagnostikování a optimalizaci operačního rozvoje kompetencí poskytne informace ze čtyř rozdílných oblastí:
  1. podniková strategie a vzdělávání pracovníků (strategie zaměřená na vzdělávání a rozvoj kompetencí);
  2. vzdělávání a systém pobídek (pobídky pro zlepšování pracovního výkonu a dovedností);
  3. učení a pracoviště (činnosti podporující učení na pracovišti); a
  4. postupy spolupráce / informační postupy a kompetence (spolupráce a tok informací v organizaci).
Záměrem dotazníku je získat obecný přehled, podpořit u vedoucích pracovníků kritické myšlení a položit určité otázky.

Postup

(1) Jak vyplnit dotazník

Většina otázek v tomto dotazníku se zajímá o váš osobní názor. Neexistují tedy žádné „správné“ a „špatné“ odpovědi. Je důležité odpovídat otevřeně a upřímně.
Otázky jsou formulovány tak, aby je bylo možné zodpovědět jednoduchým zaškrtnutím. U každé otázky zaškrtněte pouze jednu odpověď!
Každou otázku si pečlivě přečtěte, ale odpověď zvolte bez velkého uvažování. První volba bývá obvykle správná. U každé výpovědi se musíte rozhodnout mezi pěti stupni odpovědi od „naprosto souhlasím“ až po „naprosto nesouhlasím".

1
naprosto souhlasím
2
souhlasím
3
částečně souhlasím
4
nesouhlasím
5
naprosto nesouhlasím

Pokud je to možné, odpovězte na všechny otázky, ledaže byste na některou neměli vůbec žádný názor. Vyplnění dotazníku by mělo trvat asi 15 minut.

(2) Jak zjistit výsledky

Pokyny dotazníku vás dovedou do části, kde získáte výsledky posouzení. K jejich lepšímu pochopení vám pomůže grafické znázornění.

(3) Doporučení

Dalším krokem může být získávání podrobnějších informací a doporučení týkajících se otázek nebo jejich skupin, u nichž systém odhalil potenciál pro další zlepšování (opatření dalšího vzdělávání a zlepšení rozvoje organizace i pracovníků).

→ dotazník