Podniková strategie

Rozvoj strategie a její naplňování je procesem, do něhož by se měly zapojit různé skupiny zaměstnanců. Podniková strategie, vzdělávání pracovníků a procesy rozvoje na sebe vzájemně úzce působí. Cílem podnikové strategie je ukázat vhodný směr všem sektorům, vymezit rámcové podmínky pro střednědobé určování marketingu, rozvoje a činností prodeje a umožnit plánování všech zdrojů, jež jsou pro uskutečňování těchto činností zapotřebí.
Páteří rozvoje společnosti je poslání a vize. Ty vymezují rámec pro změny.

Další informace v této části:
  1. Vymezení potřeb dalšího vzdělávání podle podnikové strategie
  2. Rozvoj strategie a personální plánování
  3. Kontrolní seznam – podniková strategie