Proč je další vzdělávání nezbytné

Inovativní výrobky a služby, práce s novými materiály a postupy v měnících se organizacích si žádají nové a rozmanité druhy kvalifikace.

Pro zvládání úkolů je tedy zapotřebí neustále rozvíjet odborné, metodické, sociální i osobnostní kompetence. Rozvoj by se měl týkat všech pracovníků, měl by prohlubovat jejich schopnosti a zkušenosti i vyžadovat a podporovat u nich dovednosti samostatně organizovat.

Operační rozvoj kompetencí je mimo jiné spojený s reorganizací rozvoje pracovníků a se změnami způsobů učení. Dnes je trendem přechod od klasického personálního rozvoje k personálnímu managementu zaměřujícího se na rozvoj kompetencí, což si žádá odpovídající operační infrastrukturu a také nový profesionální přístup odborných a výkonných pracovníků.

Pokud jde o konkurenceschopnost celého podniku i jistoty zaměstnání, stávají se kvalifikace a kompetence zaměstnanců rozhodujícími faktory.

Současné formy dalšího vzdělávání již samy o sobě nepostačují. Formální a specializované odborné vzdělávání je nyní třeba doplňovat rozvojem kompetencí a posilováním individuálních schopností, aby se pracovníci naučili jednat iniciativně a jistě. Na významu nabývají studijní programy začleněné přímo do pracovního procesu a zaměřené na jeho profesní požadavky.

Soubor nástrojů TrainSME napomáhá optimalizovat potenciál a strategie, díky nimž lze rozvoj kompetencí a procesů změny podnítit, uskutečnit a z dlouhodobého hlediska hodnotit.

Před plánováním dlouhodobého personálního rozvoje s ambiciózními cíli je nutné provést analýzu změn a náročných úkolů, které podnik očekává v budoucnu.

Tato část nabízí doplňující informace na témata:
  1. Vzdělávací potřeby
  2. Základní aspekty posuzování nároků
  3. Pracovní fáze určování potřeb dalšího vzdělávání
  4. Provádění zjednodušené analýzy pracoviště
  5. Vytvoření a další rozvoj pracovních podmínek podporujících učení
  6. Cíle rozvoje kompetencí