Úvod

Cílem pilotního projektu programu Leonardo da Vinci TrainSME je poskytnout nástroje pro posuzování vzdělávacích potřeb v malých podnicích. Obecně mají nástroje TrainSME zvyšovat informovanost o možnostech odborného vzdělávání pracovníků, zejména v mikropodnicích. Soubor nástrojů TrainSME pomůže pracovníkům, kteří zaujímají v malých podnicích a mikropodnicích rozhodovací pozice, lépe porozumět a analyzovat, jakého vzdělávání je v jejich podniku zapotřebí. Může být rovněž výchozím bodem pro diskuse se školiteli o vytvoření vzdělávací strategie. Více informací o projektu obecně, o jeho cílech a výsledcích i o autorech projektu naleznete zde.

Jedním z hlavních výstupů projektu je soubor nástrojů nazvaný TrainSME Toolkit. Tento soubor poskytuje nástroje pro posuzování vzdělávacích potřeb v malých podnicích.
Složky souboru nástrojů TrainSME: dotazníky pro posouzení hlavních potřeb, které lze přizpůsobit na míru jednotlivým profilům zaměstnanců a cílovým profilům; nástroj pro posuzování (dotazník), zabývající se organizačními otázkami podniku; pokyny pro provádění kvalitativní analýzy vzdělávacích potřeb pomocí pohovorů se zaměstnanci; další dokumenty a podklady.
Posuzování vzdělávacích potřeb je složité a obnáší celou škálu činností: od posouzení dosavadního vzdělání a praxe jednotlivých pracovníků až po otázky podnikové strategie. Soubor nástrojů TrainSME poskytuje přehled a nabízí podklady, nástroje a pokyny, jak pro tyto náročné úkoly nalézt výchozí body. Naší snahou bylo, aby materiály byly co nejjednodušší, co nejstručnější a pro uživatele co nejpohodlnější. Z toho důvodu nebylo možné zabývat se úplně všemi možnými problémy, které s posuzováním vzdělávacích potřeb souvisejí.

TrainSME nabízí dva „interaktivní“ nástroje, jejichž výstupy jsou automaticky spojovány:
  1. Vytváření profilu organizace
  2. Vytváření kompetenčního profilu jednotlivců
Oba nástroje dokážou upozornit na hlavní potřeby za podmínky, že zadání údajů pro vytvoření profilu je provedeno pečlivě a uvážlivě.
TrainSME také nabízí přístup k těmto informacím:
  1. různé doplňující „teoretické" podklady, články a obecné komentáře;
  2. informace o komplexním tématu hodnoticích pohovorů – profil zaměstnance, nejdůležitější skutečnosti;
  3. několik příkladů dobré praxe; a
  4. glosář vysvětlující termíny a odkazy.Tento projekt je financován za
podpory Evropské komise. Tato
internetová stránka vyjadřuje pouze
názory autora a Komise se zříká
odpovědnosti za její případné využití.


Tento projekt spolufinancuje
Federální ministerstvo hospodářství
a práce Rakouské republiky.