Úvod / Vytváření kompetenčního profilu pracovníků

Účelem tohoto interaktivního nástroje je rychlé posouzení, zda a do jaké míry odpovídá cílový profil kompetencí profilu stávajícímu.
Pro tento nástroj rychlého posouzení bylo vybráno přibližně 30 otázek, které se týkají obecných odborných, metodických, komunikačních a sociálních kompetencí a dovedností. Vyplnění dotazníku trvá nanejvýš 10 minut. Vedle analýzy stávajícího a cílového profilu také nástroj doporučí kontrolní seznamy, články a podkladové informace a představí další projekty financované Evropou, které se těmito oblastmi zabývají. Zde nalezne o tomto postupu podrobnější informace.