Postup / Vytváření kompetenčního profilu pracovníků


Nástroj lze použít také pro kontrolu těchto různých vztahů:

Vztah Cílový profil Stávající profil
1. Nástroj používá manažer lidských zdrojů, který vymezí cílový profil jednotlivého zaměstnance; tento zaměstnanec definuje svůj profil stávající. Manažer lidských zdrojů vloží cílový profil pro určité pracovní místo nebo jednotlivého zaměstnance. Zaměstnanec vloží svůj stávající profil.
2. Nástroj používá manažer lidských zdrojů nebo jiná osoba odpovědná za lidské zdroje. Definuje cílový profil jednotlivého zaměstnance. Manažer lidských zdrojů vloží cílový profil pro určité pracovní místo nebo jednotlivého zaměstnance. Manažer lidských zdrojů vloží do systému své hodnocení jednotlivého zaměstnance.
3. SEBEPOSOUZENÍ: Nástroj používá jakýkoli pracovník (manažer, manažer lidských zdrojů, zaměstnanec atd.) pro sebeposouzení. Definuje cílový profil svého pracovního místa a svůj profil stávající. Zaměstnanec (nebo manažer lidských zdrojů) vloží do systému cílový profil. Zaměstnanec (nebo manažer lidských zdrojů) vloží do systému svůj stávající profil.


Vysvětlení vztahu č. 1:
Postup
  1. Cílový profil jednotlivého zaměstnance nebo popis vymezeného povolání definuje uživatel nástroje (vedení, manažer lidských zdrojů aj.) zodpovězením otázek. Tento profil je uložen jako „cílový profil…".
  2. Zaměstnanec definuje současný stav / aktuální profil. Svou individuální situaci posoudí co nejpečlivějším zodpovězením otázek.
  3. Nástroj oba profily (stávající a cílový) porovná. Zhodnotí shodu a neshodu obou profilů a poskytne uživateli zpětnou vazbu (uživatelem může být např. manažer lidských zdrojů, který podle výsledků připraví podrobný individuální pohovor se zaměstnancem o jeho vzdělávacích potřebách a nabízeném ročním školicím programu).

Vysvětlení vztahu č. 2:
Postup
  1. Cílový profil jednotlivého zaměstnance nebo popis vymezeného povolání definuje uživatel nástroje (vedení, manažer lidských zdrojů aj.) zodpovězením otázek. Tento profil je uložen jako „cílový profil…".
  2. Současný stav / aktuální profil je definován také manažerem lidských zdrojů. Manažer posoudí současnou situaci individuálního zaměstnance co nejpečlivějším zodpovězením otázek.
  3. Nástroj oba profily (stávající a cílový) porovná. Zhodnotí shodu a neshodu obou profilů a poskytne uživateli zpětnou vazbu (uživatelem může být např. manažer lidských zdrojů, který podle výsledků připraví podrobný individuální pohovor se zaměstnancem o jeho vzdělávacích potřebách a nabízeném ročním školicím programu).

Vysvětlení vztahu č. 3:
Postup
  1. Individuální cílový profil definuje sám pro sebe uživatel nástroje zodpovězením otázek. Tento profil je uložen jako „cílový profil…".
  2. Také současný stav / aktuální profil definuje uživatel nástroje sám pro sebe co nejpečlivějším zodpovězením otázek.
  3. Nástroj oba profily (stávající a cílový) porovná. Zhodnotí shodu a neshodu obou profilů a poskytne uživateli zpětnou vazbu. Výsledky mohou posloužit k informování jednotlivce a podpořit plánování jeho profesního postupu a plánu vzdělávání.


→ dotazník