Výstupy
Výstupem projektu TrainSME budou nástroje pro identifikaci potřeb a vytvoření modelů odborného vzdělávání v souladu s konkrétními potřebami.
Vybrané identifikační nástroje budou poskytnuty v podobě online aplikací. Tyto nástroje budou otestovány a zhodnoceny tak, že poslouží jako základ pilotních vzdělávacích aktivit v různých zemích. Bude vypracováno kompendium pro identifikaci a realizaci potřeb odborného vzdělávání v malých podnicích a mikropodnicích. Jeho součástí bude i podrobná analýza existujících modelů a jejich silných a slabých stránek, analýza nástrojů identifikace potřeb odborného vzdělávání, a pokyny pro realizaci vzdělávání, které je v souladu s konkrétními potřebami a které zohledňuje situaci v jednotlivých malých podnicích a zejména mikropodnicích.

Kontakt: info@trainsme.net (nebo kontaktujte projektového partnera ve vaší zemi) © 2005, TrainSME
hungarian german german greek finnish bulgarian