Základní informace
Podnikání představuje klíčový prvek strategie, kterou představila Evropská rada v březnu 2000 v Lisabonu. Dosažení cíle v podobě konkurenceschopnější a dynamičtější, znalostně založené ekonomiky, která bude schopna udržitelného rozvoje a zajistí více lepších pracovních míst a větší sociální soudržnost, bude v podstatě záviset na úspěšnosti podniků, zejména malých a středních [SMEs in focus]. Úlohu a význam malých a středních podniků a zejména mikropodniků lze vyjádřit následujícími skutečnostmi:
  • 93% všech evropských podniků mají méně než 10 zaměstnanců.
  • Průměrně velký evropský podnik zaměstnává 6 lidí.
  • Většinu pracovních míst v Evropě vytvářejí mikropodniky.
  • Nedostatek kvalifikované pracovní síly je největší překážkou pro malé a střední podniky

Celoživotní vzdělávání a odborné vzdělávání jsou nejvýznamnějšími ukazateli inovačních a rozvojových procesů. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou pro podniky konkurenční výhodou, a na druhé straně zvyšováním úrovně vzdělání roste lidský kapitál každého pracovníka.

Situace v malých podnicích a mikropodnicích v oblasti odborného vzdělávání
  • Ve většině oslovených podniků jsou nedostatečným způsobem zjišťovány potřeby odborného vzdělávání.
  • Malé podniky a mikropodniky mají nulové nebo minimální prostředky na aktivní rozvoj lidských zdrojů a chybí i střednědobé a dlouhodobé strategické a systematické plánování organizačního a personálního rozvoje.
  • Zjištěné nedostatky v odborném vzdělávání jsou často opomíjeny, protože si podniky nemohou dovolit ztrácet čas, flexibilitu a výrobní kapacitu z důvodu účasti zaměstnanců na vzdělávacích kurzech během pracovní doby.
  • Malé podniky a mikropodniky nemají dost prostředků na plánování vzdělávacích aktivit.
  • Pracovníky v malých podnicích a mikropodnicích do jisté míry odrazuje standardní nabídka vzdělávání na trhu, protože nabízené programy vyhovují jejich potřebám pouze v malé míře a jsou považovány za ztrátu cenného pracovního či volného času.
Kontakt: info@trainsme.net (nebo kontaktujte projektového partnera ve vaší zemi) © 2005, TrainSME
hungarian german german greek finnish bulgarian