Cíl
Projekt TrainSME si klade za cíl zlepšit systém odborného vzdělávání v malých podnicích a mikropodnicích prostřednictvím zajištění inovačních a flexibilních nástrojů pro identifikaci vzdělávacích potřeb a pomoci při realizaci vzdělávacích programů především pro mikropodniky.
Projekt se obecně zaměřuje i na zvýšení informovanosti o možnostech odborného vzdělávání zejména v mikropodnicích se zohledněním jejich konkrétní situace. Projekt TrainSME dále usiluje o posilování inovačního potenciálu podniků prostřednictvím vzdělávacích programů orientovaných na jejich konkrétní potřeby.

Strategickým cílem projektu ve střednědobém výhledu je zlepšení inovačního potenciálu malých podniků a mikropodniků, což je klíčový faktor úspěchu a šance na přežití v globalizované ekonomice.

Kontakt: info@trainsme.net (nebo kontaktujte projektového partnera ve vaší zemi) © 2005, TrainSME
hungarian german german greek finnish bulgarian