Hodnoticí pohovor

Hodnoticí pohovor by měl být základem pro vymezení úkolů, kompetencí a pracovních povinností, které podnik od zaměstnance očekává, a pro jejich koordinaci s konkrétním potenciálem zaměstnance. Podle porovnání stávajících a budoucích cílů může zaměstnanec definovat požadavky na svůj rozvoj a zaměstnanec zase naplánovat potřebná opatření dalšího vzdělávání.

Fáze hodnoticího pohovoru

Příprava

 • Dohodněte schůzku vedení a zaměstnance.
 • Pomozte při přípravě zaměstnance i manažera na pohovor.
 • Připravte podmínky, které zaručí dostatečný čas a odpovídající prostor.
 • Vezměte v úvahu úkoly, profil požadavků a stávající cíle.

Pohovor

 • Nejprve vykonejte samotný pohovor;
 • poté se napevno dohodněte na konkrétních záležitostech a o dohodě proveďte záznam (příklady kontrolních seznamů: formulář potřeb 1 a formulář potřeb 2)

Zakončení

 • Rozmyslete se, zda výsledky pohovoru zaznamenáte do personálních materiálů, nebo zda je sdělíte jen zaměstnanci.
 • Kontrolujte, zda a jak proces pokračuje.

Prvky hodnoticího pohovoru

 • profil úkolů (úkoly, kompetence, pracovní povinnosti)
 • cíle (cíle podniku, týmu a jednotlivce) a směřování
 • porovnání stávajících a budoucích cílů mezi profilem požadavků a schopností
 • pozorování ohledně vůdcovství a pracovních situací
 • návrhy na zlepšení, očekávání dohlížitelů
 • dohoda se zaměstnancem o jeho dalším rozvoji (samostatný rozvoj, učení na pracovišti, vzdělávací opatření organizovaná interně i externě)

Kontrolní seznam pro manažery: Jak efektivně připravit hodnoticí pohovor?

 • Zjistěte si aktuální informace o zaměstnancových pracovních povinnostech, cílech a projektech.
 • Připravte si odůvodnění pro posouzení jeho pracovního výkonu.
 • Připravte si odůvodnění pro posouzení jeho potenciálu.
 • Připravte si odůvodnění pro opatření k jeho dalšímu rozvoji.
 • Popište zaměstnanci jeho budoucí rozvoj a vyhlídky na postup v profesní dráze.
 • Vysvětlete cíle podniku, oddělení a týmu.
 • Nastiňte myšlenky nových cílů a projektů a s nimi související nových pracovních povinností.
 • Zahajte pohovor.
 • Připravte si podrobné argumenty pro pozitivní část hodnocení (fáze pochvaly).
 • Připravte si podrobné argumenty pro negativní část hodnocení (fáze kritiky).
 • Pokračujte v pohovoru podle postupu.
 • Zakončete pohovor.
 • Vysvětlete plány rozvoje podniku, oddělení či odboru.
 • Proveďte analýzu zaměstnancových zájmů, přání, potřeb a očekávání.
 • Požádejte zaměstnance o vyjádření a vyslechněte jeho názory.

Požaduje se porovnání cílového profilu (požadavky práce) a stávajícího profilu (profil schopností zaměstnance), aby se výkonný pracovník a zaměstnanec mohli při pohovoru dohodnout na konkrétních opatřeních dalšího rozvoje.