Iako je “Multidisciplinary European Research Institut Graz” jedna mlada organizacija, institut raspolaže sa velikim iskustvom i to na bazi naših ljudskih resursa koje imamo. Članovi našeg instituta su eksperti sa različitim stručnostima. Oni su sociolozi, ekonomisti, naučnici prirodnih i informatičkih nauka, socialni radnici, tehnološki stručnjaci i treneri, pravni eksperti, treneri menadžerskih i konsultantnih disciplina, itd. MERIG je takoder razvio jednu jaku mrežu saradnje sa eksternim partnerima, kao sto su univerziteti i durge obrazovne institucije, javna i privatna preduzeća širom cijele Evrope.

Previous Next
  • 1
  • 2
Publication... Read more
PRESS... Read more
ASSOCIATION... Read more
Local... Read more
ABCM first... Read more
NEWS   ... Read more
  NEWS... Read more
    ... Read more
  2021... Read more
  ECVET... Read more