Srž stručnosti od „Multidisciplinary European Research Institut Graz“ nalazi se u socijalnim, kulturnim, političkim, ekološkim kao i ekonomskim temama, tako da bi se naš glavni fokus mogalo definirati kao:

  • Kulturne, ekonomske i društvene teme koje se tiču evropskih politika i tržišnih mogućnosti (n.p. studije o tržištima);
  • Strategije i politike zaopšljavanja (n.p. procjenjivanje uticaja regionalno-razvojnih politika);
  • Opći kao i stručni treninzi, sa posebnim značajem korištenja informatike u procesu učenja;
  • Menadžment i pomoć u odvijanju nacionalnih kao i ínternacijonalnih projekata;
  • Tematsko i financijsko izvođenje evaluacija i ocjenjivanja nacionalnih projekata i projekata Evropske Unije (np. za Generalnu Direkciju Obrazovanje i Kultura).
Previous Next
  • 1
  • 2
Publication... Read more
PRESS... Read more
ASSOCIATION... Read more
Local... Read more
ABCM first... Read more
NEWS   ... Read more
  NEWS... Read more
    ... Read more
  2021... Read more
  ECVET... Read more