Intro / Yksilöllinen pätevyysprofilointi

Tämän interaktiivisen työkalun avulla on tarkoitus pystyä nopeasti määrittelemään, miten tavoitteena oleva pätevyysprofiili sopii yhteen varsinaisen tai nykyprofiilin kanssa, vai sopiiko lainkaan. Tähän nopean arvioinnin työkaluun on valittu mukaan noin 30 kysymystä, jotka käsittelevät teknisiä, menetelmällisiä, viestinnällisiä ja sosiaalisia kykyjä ja taitoja. Kyselylomakkeen täyttäminen kestää alle 10 minuuttia. Työkalu tarjoaa nyky- ja tavoiteprofiilin suositeltujen tarkistuslistojen analyysin, artikkeleita ja taustainformaatiota sekä esittelee muita eurooppalaisrahoitteisia projekteja, jotka ovat toimineet näillä aloilla.

Lisäinformaatiota menetelmästä löytyy täältä.