Menettely / Henkilökohtainen pätevyysprofilointi

Työkalua voidaan käyttää tutkimaan seuraavia suhteita:

Suhde “Tavoiteprofiili” “Nykyprofiili”
1. Työkalua käyttää henkilöstöpäällikkö, joka määrittelee “tavoiteprofiilin” ja yksittäinen työntekijä, joka määrittelee “nykyprofiilin” Henkilöstöpäällikkö syöttää työtehtävän tai yksittäisen työntekijän tavoiteprofiilin. Työntekijä syöttää nykyprofiilinsa.
2. Työkalua käyttää henkilöstöpäällikkö. Hän tai henkilöstöhallinnosta vastaava henkilö määrittelee sekä “tavoiteprofiilin” että oman arvionsa yksittäisen työntekijän “nykyprofiilista”. Henkilöstöpäällikkö syöttää tavoiteprofiilin työtehtävälle tai yksittäiselle työntekijälle. Henkilöstöpäällikkö syöttää oman arvionsa yksittäisestä työntekijästä.
3. ITSEARVIOINTI: Työkalua käytetään itsearviointiin (esim. päällikkö, henkilöstöpäällikkö, työntekijä jne.). Käyttäjä määrittelee “tavoiteprofiilin” nykyiselle tai tulevalle työnkuvalleen sekä ”nykyprofiilin”. Työntekijä (tai henkilöstöpäällikkö) syöttää oman tavoiteprofiilinsa. Työntekijä (tai henkilöstöpäällikkö) syöttää nykyprofiilinsa.


Selitys suhteelle 1:
Menettely:
  1. Yksittäisen työntekijän tai määritellyn työnkuvan tavoiteprofiilin määrää työkalun käyttäjä (päällikkö, henkilöstöpäällikkö jne.) vastatessaan kysymyksiin. Tämä profiili talletetaan ”tavoiteprofiilina”.
  2. Nykytilaprofiilin / varsinaisen profiilin määrittää työntekijä. Hän arvioi nykyisen tilanteensa vastaamalla kysymyksiin niin hyvin kuin mahdollista.
  3. Profilointityökalu sovittaa molemmat profiilit (nyky- ja tavoiteprofiilin) yhteen. Työkalu laskee vastaavuudet ja yhteensopimattomuudet ja antaa käyttäjälle palautetta (esim. henkilöstöpäällikölle, joka voi käyttää tuloksia valmistellakseen yksityiskohtaisen, henkilökohtaisen työntekijähaastattelun, tapaamisen, jossa keskustellaan koulutustarpeista ja vuosittaisesta koulutusohjelmasta jne.)

Selitys suhteelle 2:
Menettely:
  1. Yksittäisen työntekijän tai määritellyn työnkuvan tavoiteprofiilin määrää työkalun käyttäjä (päällikkö, henkilöstöpäällikkö jne.) vastatessaan kysymyksiin. Tämä profiili talletetaan ”tavoiteprofiilina”.
  2. Nykytilaprofiilin / varsinaisen profiilin määrittää myös henkilöstöpäällikkö. Hän arvioi yksittäisen työntekijän nykytilanteen vastaamalla kysymyksiin niin hyvin kuin mahdollista.
  3. Profilointityökalu sovittaa molemmat profiilit (nyky- ja tavoiteprofiilin) yhteen. Työkalu laskee vastaavuudet ja yhteensopimattomuudet ja antaa käyttäjälle palautetta (esim. henkilöstöpäällikölle, joka voi käyttää tuloksia valmistellakseen yksityiskohtaisen, henkilökohtaisen työntekijähaastattelun, tapaamisen, jossa keskustellaan koulutustarpeista ja vuosittaisesta koulutusohjelmasta jne.)

Selitys suhteelle 3:
Menettely:
  1. Yksittäisen tavoiteprofiilin määrittelee työkalun käyttäjä itse vastatessaan kysymyksiin. Tämä profiili talletetaan ”tavoiteprofiilina”.
  2. Myös nykytilaprofiilin / varsinaisen profiilin määrittää työkalun käyttäjä itse vastaamalla kysymyksiin niin hyvin kuin mahdollista.
  3. Profilointityökalu sovittaa molemmat profiilit (nyky- ja tavoiteprofiilin) yhteen. Työkalu laskee vastaavuudet ja yhteensopimattomuudet ja antaa käyttäjälle palautetta. Tuloksia voidaan hyödyntää omaan käyttöön ja ne voivat auttaa henkilökohtaisissa ura- ja opiskelusuunnitelmissa.


→ kyselyyn