Organisaation profilointi

Tämä työkalu tarjoaa menetelmän, jolla voi nopeasti ja yleisluonteisesti arvioida yrityksen henkilökunnan koulutustasoa. Siinä kysytään neljään aihepiiriin liittyviä kysymyksiä. Niihin vastaaminen vie noin 20 minuuttia.

Interaktiivinen operationaalisen osaamisen kehittämisen arviointi- ja optimointikysely sisältää tulkinta- ja suositusosioiden lisäksi taustatietoa tarjoten myös suosituksia aiheista ja asioista, joihin perehtyminen voi olla hyödyllistä.