Johdanto / Organisaation profilointi


Organisaatioprofilointikyselyn tavoite on tarjota kokonaisvaltaisempi näkemys yrityksen työntekijöiden koulutustilanteesta. Koulutustilanteen tarkastelua ja kehittämistä varten suunniteltu interaktiivinen kysely tarjoaa toiminnan kehittämiseksi tietoa aiheesta neljällä eri alueella:

  1. Yrityksen strategia ja koulutus (Strategian kehittäminen ottamaan huomioon osaamis- ja koulutustarpeiden kehittäminen),
  2. Koulutus- ja kannustinjärjestelmät (Osaamisen ja suorituskyvyn lisäämiseen liittyvien kannustimien tarjoaminen),
  3. Oppiminen työpaikalla (Toiminnot, joilla tuetaan työssä oppimisen mahdollisuuksia)
  4. Yhteistyön ja viestinnän järjestelmät ja osaaminen (Yhteistyö ja tiedonkulku organisaation sisällä).
Profilointikysely antaa karkeat suuntaviivat nykytilasta, nostaa esiin kysymyksiä ja helpottaa yritysjohdon kriittistä ajattelua.

Toimintamalli:

(1) Kyselyyn vastaaminen:

Suurin osa kysymyksistä perustuu henkilökohtaisiin mielipiteisiinne. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole olemassa. On tärkeää vastata avoimesti ja rehellisesti.
Kysymykset on muotoiltu niin, että niihin voidaan vastata yksinkertaisesti laittamalla rasti ruutuun, mutta vain yksi rasti per kysymys!
Lue jokainen kysymys huolellisesti, mutta etene arvioinnissasi nopeasti. Ensimmäinen mielikuvasi on yleensä oikea.
Jokaisen väittämän suhteen sinua pyydetään valitsemaan yksi viidestä arvosta välillä “Olen täysin samaa mieltä” ja “Olen täysin eri mieltä”.
1
Täysin samaa mieltä
2
Samaa mieltä
3
Osittain samaa mieltä
4
Eri mieltä
5
Täysin eri mieltä

Jos mahdollista, älä jätä yhtään kysymystä vastaamatta, paitsi jos sinulla ei ole mitään mielipidettä asiasta. Vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

(2) Tulosten tarkastelu:

Ohjelma opastaa sinut kyselyn läpi osioon, jossa voit tarkastella arvioinnin antamia tuloksia. Graafiset tulkinnat helpottavat tulosten ymmärtämistä.

(3) Suositukset:

Seuraavassa vaiheessa saat taustatietoa ja suosituksia liittyen sellaisiin kysymyksiin tai kysymyspattereihin, joissa ohjelma on havainnut mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen (jatkokoulutustoimenpiteitä tai yleistä henkilöstön ja organisaation kehittämiseen liittyvää kehittämistyötä)

→ kyselyyn