Tulokset
TrainSME-hankkeen tuloksena syntyy työkaluja ammatillisen koulutuksen tarvekartoitukseen sekä malleja tarvelähtöisen ammatillisen koulutuksen järjestämistä varten.
Kehitetyt työkalut muokataan online-sovelluksiksi. Työkaluja testataan ja arvioidaan käyttämällä niitä pilottikoulutushankkeiden pohjana eri maissa. Saatujen tietojen perusteella muokataan myös ohjeistus ammatillisen koulutuksen tarpeiden arvioinnille ja koulutuksen suunnittelulle. Se sisältää yksityiskohtaisia analyysejä tarjolla olevista malleista ja niiden vahvuuksista ja heikkouksista, ammatillisen koulutuksen tarvekartoitustyökaluja sekä ohjeistusta ammatillisen koulutustarpeen kartoitukselle erityisesti pienissä ja mikroyrityksissä.

Yhteydenotto: info@trainsme.net (tai ottamalla yhteyttä omassa maassanne toimiviin partnereihin) ©2005, TrainSME
hungarian german czech greek german bulgarian www.vitech.org www.eklaude.at