Operationaalisen osaamisen arviointiin ja kehittämiseen liittyvä kysely

1 ... Täysin samaa mieltä
2 ... Samaa mieltä
3 ... Osittain samaa mieltä
4 ... Eri mieltä
5 ... Täysin eri mieltä
1 2 3 4 5