TrainSME pilottiprojekti tarjoaa pienyrityksille työkaluja koulutustarpeiden arviointia varten. Työkalujen tarkoituksena on auttaa pienyritysten johtajia analysoimaan yritystensä koulutustarpeita. Lisäksi työkalun avulla pyritään lisäämään pienyritysten tietoutta koulutustarjonnasta. Työkalupakki voi toimia myös koulutusstrategian laatimisen taustamateriaalina ja apuna keskusteluissa koulutuksen tarjoajien kanssa.

Lisätietoa hankkeesta, sen tavoitteista ja tuloksista sekä hanketoimijoista löytyy täältä.

TrainSMEn keskeinen tuote on Työkalupakki, joka tarjoaa menetelmiä pienyritysten koulutustarpeiden analysointiin.

TrainSME Työkalupakki sisältää seuraavia elementtejä
  • koulutustarpeen arviointia varten laadittuja kyselyitä, joita voidaan käyttää yksittäisten työntekijöiden osaamistason arviointiin sekä tulevaisuuden osaamistarpeen arviointiin,
  • yrityksen organisoitumiseen liittyvän kyselypohjaisen arviointityökalun,
  • ohjeet koulutustarpeiden laadulliseen analyysiin työntekijähaastatteluissa sekä
  • lisätietoja ja taustamateriaalia.

Ammatillisen koulutustarpeen arviointi on monimutkainen kokonaisuus, joka ulottuu yksittäisten työntekijöiden ominaisuuksista aina yrityksen strategiseen suunnitteluun saakka. TrainSME Työkalupakki tarjoaa laajan yleiskuvan ja tarpeellisia taustatietoja koulutustarvearvioinnista sekä työkaluja ja ohjeita arvioinnin toteuttamiseen. Materiaalista on tehty mahdollisimman yksinkertaista, käyttäjäystävällistä ja tiivistä ymmärtäen, että tämän työkalun avulla ei voida selvittää kaikkea.

TrainSME Työkalupakki sisältää kaksi toisiinsa automaattisesti kytkeytyvää interaktiivista työkalua:
  1. Organisaation profilointi
  2. Työntekijöiden osaamistason profilointi

Molemmat työkalut nostavat esiin pienyritysten koulutustarpeita, jos kyselyiden kautta annettu materiaali on syötetty todenmukaisesti ja harkitusti.

TrainSME Työkalupakki tarjoaa myös seuraavankaltaista materiaalia:
  1. Erilaista teoreettista taustatietoa, artikkeleita ja kommentteja.
  2. Tietoa arviointihaastattelujen toteuttamisesta ja työntekijäprofiloinnista
  3. Useita esimerkkejä hyvistä käytännöistä
  4. Termejä ja viittauksia selittävän sanasto-osuuden.Hanke on rahoitettu Euroopan
komission tuella. Tästä internetsivusta
vastaa ainoastaan sen laatija, eikä
komissio ole vastuussa siihen sisältyvien
tietojen mahdollisesta käytöstä.


Tätä hanketta on osarahoittanut
Itävallan työ- ja talousministeriö