Europrofessional Hungary EC
Nyul utca 4
H-1026 Budapest
Maďarsko

e euro@kszi.hu
w www.europrof.org

Kontaktní osoba:
István MIKUS

Europrofessional Hungary EC je organizace pro vzdělávání, poradenství, výzkum a vývoj. Europrofessional Hungary EC zprostředkovává aktivity mezi evropskými projekty a Maďarskem, pomáhá při kontaktech mezi maďarskými a evropskými jednotlivci, organizacemi a projekty. Společnost poskytuje vzdělávání v oblasti strategií, rozvoje projektů a fundraisingu pro MSP, místní správu a samosprávu, komory, organizace působící v cestovním ruchu a na trhu práce.

← back