Průzkum zaměstnanců

Průzkum zaměstnanců slouží k tomu, aby objektivizoval informace o stávající situaci podniku, rozpoznal potřeby dalšího vzdělávání, optimalizoval výkon jednotlivých jednotek podniku a také inicioval opatření ke zlepšení pracovního prostředí.

Soubor otázek pro průzkum zaměstnanců

Typické otázky:
 • obecné pracovní uspokojení a individuální faktory, které toto uspokojení ovlivňují;
 • podíl zaměstnance na prosperitě podniku;
 • pracovní výkon a ochota;
 • souhlas se systémem odměňování (pevná složka mzdy, pohyblivá složka mzdy závislá na výkonu);
 • spokojenost s vedením, aktivní účast;
 • jasnost podnikatelských záměrů;
 • spokojenost s podporou zaměstnanců (semináře, vzdělávání a školení na pracovišti);
 • vnější pracovní podmínky, příjemné uspořádání a podoba pracoviště;
 • dobré sociální služby;
 • informační politika v podniku obecně a na konkrétním pracovišti;
 • spolupráce a součinnost v týmu a s jinými odděleními podniku;
 • orientace na zákazníka, kvalitní služby podniku;
 • podávání návrhů na zlepšení ze strany zaměstnanců;
 • nápady a návrhy pro další rozvoj podniku.

Motivování zaměstnanců

Aby měli zaměstnanci motivaci se tohoto průzkumu zúčastnit, je zapotřebí:
 • aby vedoucí pracovníci, zejména ředitelé, zaměstnancům vysvětlili, jak je tento dialog a z něj plynoucí závěry pro praxi pro zaměstnance důležitý;
 • aby byla zajištěna anonymita; z toho důvodu jsou často využívání externí poradci;
 • aby cílové pracovní skupinky neměly méně než 5 členů, aby se při podrobném posuzování zabránilo možnosti vyvozovat závěry o jednotlivých zaměstnancích.

K úspěšnému provedení tohoto průzkumu je naprosto zásadní způsob, jakým budou o výsledcích informováni zaměstnanci, a rovněž následující proces zavádění myšlenek a návrhů do praxe.