Pracovní modely podporující učení

Termín „práce / pracovní modely / pracovní podmínky podporující učení“ vyjadřuje podmínky a možnosti učení v pracovním procesu.
Úpravu práce tak, aby podporovala učení, určuje profil podniku, jako je velikost závodu nebo pobočky, druh praktických úkolů a organizace práce.
Základem toho, jak z pracoviště vytvořit místo k učení, jsou konkrétní nároky pracoviště a kompetenční profily zaměstnanců. Práce podporuje učení zvláště tehdy, objevují-li se při ní problémy, je pestrá, lze si ji individuálně uzpůsobit a obnáší plnění úkonů v jejich celistvosti. Pro využití příležitosti k učení je také důležité, aby zaměstnanci mohli jednat samostatně, ale zároveň cítili podporu a uznání ze strany kolegů a nadřízených.
Výchozím bodem pro dohled nad učebními procesy je analýza možností učení na rozdílných pracovištích a identifikace podmínek, které učení zabraňují, nebo jej naopak podněcují.