MERIG
Multidisciplinary European Research Institute Graz
Dreierschützengasse 37/15
8020 Graz
Austria

e info@merig.org
w www.merig.org

Yhteyshenkilö:
Brigitte ZÖRWEG

Vuonna 2003 perustettu Multidisciplinary European Research Institute Graz (MERIG) yhdistää eri tutkimusalueiden tutkijoita ja instituutioita tavoitteenaan käynnistää ja tukea yhteisiä tutkimus- ja kehittämistoimintoja. Toimintojen ydinosaamisalueita ovat sosiaalipolitiikka, kulttuuriala sekä ympäristö- ja taloustiede. Lisäksi MERIGin osaamisalueita ovat Euroopan unionin sisä- ja ulkosuhteisiin liittyvät kysymykset, erityisesti EU:n itälaajentuminen.

← back
Yhteydenotto: info@trainsme.net (tai ottamalla yhteyttä omassa maassanne toimiviin partnereihin) ©2005, TrainSME
hungarian german czech greek german bulgarian www.vitech.org www.eklaude.at