Levón Institute at the University of Vaasa
PL 700
FI-65101 Vaasa
Finland

e avain@uwasa.fi
w http://www.uwasa.fi/levon/english/engind.html

Yhteyshenkilö:
Arttu VAINIO

Levón-instituutti on Vaasan yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin Vaasan yksikön tutkimus- ja koulutuskeskus. Sen tehtävänä on organisoida ulkopuolisten asiakkaiden rahoittamia tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluita. Instituutin erikoisosaamisalueita ovat yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kehittämiseen liittyvät asiat. Viime vuosina merkittäväksi osaamisalueiksi on noussut myös arviointitutkimusten tekeminen. Näiden tutkimusten kohteena ovat olleet yrittäjyyden sekä erilaisten EU-ohjelmien ja -hankkeiden arvioinnit.

← back
Yhteydenotto: info@trainsme.net (tai ottamalla yhteyttä omassa maassanne toimiviin partnereihin) ©2005, TrainSME
hungarian german czech greek german bulgarian www.vitech.org www.eklaude.at