Europrofessional Hungary EC
Nyul utca 4
H-1026 Budapest
Hungary

e euro@kszi.hu
w www.europrof.org

Yhteyshenkilö:
István MIKUS

Europrofessional Hungary EC on koulutukseen, konsultointiin, tutkimukseen ja kehittämistyöhön erikoistunut organisaatio. Se toimii monien EU-projektien ja Unkarin yhdyssiteenä saattaen yhteen unkarilaisia ja eurooppalaisia yksilöitä, organisaatioita ja hankkeita. Europrofessional Hungary EC tarjoaa pk-yrityksille, aluehallinnolle ja kauppakamareille sekä matkailu- ja työvoimaorganisaatioille koulutusta strategiatyöhön, hankekehittelyyn ja rahoituksen hankintaan.

← back
Yhteydenotto: info@trainsme.net (tai ottamalla yhteyttä omassa maassanne toimiviin partnereihin) ©2005, TrainSME
hungarian german czech greek german bulgarian www.vitech.org www.eklaude.at