MERIG
Multidisciplinary European Research Institute Graz
Dreierschützengasse 37/15
8020 Graz
Rakousko

e info@merig.org
w www.merig.org

Kontaktní osoba:
Brigitte ZÖRWEG

Multidisciplinární evropský výzkumný institut v Grazu byl založen v roce 2003. Zaměřuje se na propojování výzkumníků a institucí z různých výzkumných oblastí. Cílem je rozvoj a podpora společných výzkumných, rozvojových a zprostředkovacích aktivit. Klíčové oblasti odbornosti zahrnují sociální, kulturní, politické a ekonomické aspekty vedle obecnější problematiky související s vnitřními a vnějšími vztahy v EU, zvláště s evropskou integrací ve vztahu k rozšíření Evropské Unie.

← back
Kontakt: info@trainsme.net (nebo kontaktujte projektového partnera ve vaší zemi) © 2005, TrainSME
hungarian german german greek finnish bulgarian