Levón Institute at the University of Vaasa
PL 700
FI-65101 Vaasa
Finsko

e avain@uwasa.fi
w http://www.uwasa.fi/levon/english/engind.html

Kontaktní osoba:
Arttu VAINIO

The Levón Institute na Univerzitě ve Vaase provádí socio-ekonomický aplikovaný výzkum a poskytuje další vzdělávání v oblasti podnikové ekonomiky a rozvoje organizací pro MSP a instituce veřejného sektoru, zejména národní ministerstva, regionální orgány a Evropskou komisi. V posledních letech zahrnovaly činnosti institutu zejména evaluace, studie a projekty technické pomoci. Základní témata výzkumu zahrnovala studie MSP a podnikání a evaluace různých programů a projektů Evropské Unie, včetně iniciativ Společenství.

← back
Kontakt: info@trainsme.net (nebo kontaktujte projektového partnera ve vaší zemi) © 2005, TrainSME
hungarian german german greek finnish bulgarian