MINOTAUR DIGITAL ARTS
O. Diamanti 12
54626 Thessaloniki
Greece

e info@minotaurarts.gr
w www.mda.gr

Лице за контакт:
Theodoros AKRITIDIS

Minotaur Digital Arts e частна фирма за мултимедиен дизайн. Тя е създадена през 2000 г. в Солун, Гърция. Нейният екип включва способни и креативни дизайнери, архитекти, инженери и художници, получили образованието си в Гърция и чужбина. Главна цел на компанията е да предоставя на своите клиенти висококачествени услуги и продукти чрез използване на мултимедия, уеб-базирани инструменти и методи. В сътрудничество с много други гръцки компании сме участвали в разработването на уеб страници, знаци, брошури, реклами и др.

← back
Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german