MERIG
Multidisciplinary European Research Institute Graz
Dreierschützengasse 37/15
8020 Graz
Austria

e info@merig.org
w www.merig.org

Лице за контакт:
Brigitte ZÖRWEG

Мултидисциплинарният институт за европейски изследвания – Грац, създаден през 2003 година, има за цел да свързва изследователи и институции от различни области, за да извършва и подкрепя общи изследователски, развойни и интердисциплинарни дейности. Основните сфери на компетентност на института включват социални, културни, политически, екологични и икономически проблеми както и по-обща проблематика, свързана с вътрешните и външни отношения в Европейския съюз, особено интеграцията на Европа във връзка с разширяването на Европейския съюз.

← back
Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german