Levón Institute at the University of Vaasa
PL 700
FI-65101 Vaasa
Finland

e avain@uwasa.fi
w http://www.uwasa.fi/levon/english/engind.html

Лице за контакт:
Arttu VAINIO

Институтът Levón към Университета Вааса провежда социално-икономически приложни изследвания и предоставя непрекъснато обучение в областта на бизнес и организационното развитие за МСП и организации от публичния сектор, главно националните министерства и регионалните власти, както и Европейската комисия. Дейностите, извършвани от Института през последните години, са свързани предимно с оценки, проучвания и проекти за техническа помощ. Основните изследователски теми са проучвания на МСП и предприемачеството, както и оценки на различни европейски програми и проекти, включително Инициативи на Общността.

← back
Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german