F&C Forschungstechnik und Computersysteme GmbH
Boldebucker Weg 1
18276 Gülzow
Germany

e hp@fundc.de
w www.fundc.de

Лице за контакт:
Hubert PFÜTZENREUTER

F&C Forschungstechnik und Computersysteme GmbH [F&C] е микропредприятие, създадено през 1990 г. и работещо в сферата на измервателните технологии и екологичните инженерни дейности. Предлагат се обучения в областта на инженерните услуги за клиенти, които имат нужда от помощ в различни приложни области на техниката. В момента във фирмата са заети 15 души. F&C работи в тясно сътрудничество с Висшето училище във Висмар и Университета на Рощок.

← back
Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german