Europrofessional Hungary EC
Nyul utca 4
H-1026 Budapest
Hungary

e euro@kszi.hu
w www.europrof.org

Лице за контакт:
István MIKUS

Europrofessional Hungary EC е организация за обучение, консултиране, проучвания и развитие. Тя развива дейност по проекти между Унгария и Европейския съюз като съдейства за установяване на връзки между лица, организации и проекти от Унгария и страни на Европейския съюз. Областите на обучение са: разработване на стратегии, проекти, набиране на средства за МСП за местни управи, палати, туристичести и синдикални организации.

← back
Контакт: info@trainsme.net (или с местния партньор по проекта във вашата страна) © 2005, TrainSME
hungarian english czech greek finnish german